AS-BUD

Internet w sali konferencyjnej. Bez niego ani rusz!

Czerwiec 14, 2020

Nowoczesne metody prowadzenia wykładów, szkoleń, prezentacji lub spotkań biznesowych wymagają przedstawienia ciekawego i angażującego słuchaczy materiału.

Dobór odpowiednich tematów i ich zilustrowanie odpowiednimi przykładami, najlepiej z wykorzystaniem technik multimedialnych, sprawia, że uczestnicy bardziej korzystają z udostępnianych treści. W prowadzeniu tego rodzaju spotkań szkoleniowych, prelekcji czy zebrań nieodzowne są różne elementy wyposażenia, jak choćby dobry projektor, ekran oraz dobrze działające nagłośnienie. Coraz częściej ważnym składnikiem potrzebnym do zaprezentowania odpowiednich treści jest także internet w sali konferencyjnej. Dostęp do sieci za pośrednictwem wi-fi ułatwia zadanie osobie, która prowadzi szkolenie lub prezentację, jest przydatny jednak również wszystkim uczestnikom.

Korzyści z internetu dostępnego przez wi-fi

Dostępność sieci internetowej dzięki sygnałowi wi-fi daje organizatorowi wydarzenia i jego uczestnikom sporo dodatkowych opcji. Dzięki niemu prowadzący ma możliwość wzbogacenia przekazywanych treści różnymi materiałami pobieranymi z internetu. W ten sposób można – w zależności od charakteru wydarzenia – zaprezentować dostępne w sieci fragmenty filmów, przedstawić i zanalizować ofertę konkurencji, pokazać, jakie są preferencje klientów czy też korzystać z różnych baz danych.

Dzięki internetowi prowadzący ma większą możliwość dopasowania pokazywanych przykładów do pytań i sugestii uczestników. W wielu przypadkach nie sposób przewidzieć zakresu wszystkich kwestii, jakie będą omawiane, a przygotowanie dużej ilości materiału filmowego do pokazywania off-line nie zawsze jest możliwe.

Przy wielu konferencjach i spotkaniach bardzo liczy się możliwość sprawdzania różnych danych on-line. Również w tym przypadku ich wcześniejsze zgromadzenie może być trudne.

Internet dostępny przez wi-fi może również dawać organizatorowi wydarzenia możliwość streamingu i pokazywanie przebiegu szkolenia lub prezentacji także dla innych uczestników, którzy śledzą jego przebieg zdalnie.

Internet w sali szkoleniowej lub konferencyjnej oznacza ponadto dodatkową możliwość łatwej komunikacji z osobami, które nie mogą być obecne fizycznie na miejscu spotkania, za pośrednictwem rozmaitych popularnych aplikacji.

Wi-fi ułatwia też uczestnikom pobranie dodatkowych materiałów udostępnianych przez organizatora wydarzenia.

Wróć